غیر‌ فعال کردن اجرای خودکار wp cron در وردپرس

غیر‌‌فعال کردن اجرای خودکار wp-cron.php وردپرس

در این مقاله نحوه غیر‌فعال کردن اجرای خودکار wp-cron.php در وردپرس و اجرای آن به صورت مستقیم توسط cpanel را توضیح خواهیم داد.