محدود کردن سایت به IP ایران

محدود کردن سایت به IP های ایران

گاهی لازم هستش که سایت فقط برای IP‌های درون ایران قابل مشاهده باشد و IPهای خارج از ایران امکان دسترسی به سایت را نداشته باشند، دلایلی همچون حملات تکذیب سرویس دهی (DDOS) یا دلایلی دیگر، در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه به راحتی این کار را انجام دهید.